{MESSAGE}
{MESSAGE}
Επιβεβαίωση
Ακύρωση
sivota-travel-agency-espa-banner
sivota-ionian-coast-rentals-bike-car-epanek

Όροι Ενοικίασης

ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ. Οι οδηγοί πρέπει να προσκομίσουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, να είναι τουλάχιστον 21 ετών με ανώτατο όριο τα 75 και πρέπει να έχουν άδεια οδήγησης που να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον ένα χρόνο.

2) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ. Η ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι 2 ημέρες (48 ώρες). Με την λήξη 49 ώρου ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το κόστος μιας ακόμα μέρας. Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που έχει συμφωνήσει θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας, ώστε να υπογραφεί το νέο μισθωτήριο συμβόλαιο.

3) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ. Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, να διαβάσει τους όρους και να υπογράψει. Επίσης πρέπει να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό, οι οποίες και σημειώνονται στο συμβόλαιο.

4) ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Για να ολοκληρωθεί η κράτηση καταβάλλεται ή χρεώνεται το συνολικό ποσό της κράτησης. Συμπεριλαμβάνεται 24% Φ.Π.Α. και όλοι οι νόμιμοι φόροι. Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 7 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, θα επιστραφεί το ποσό που έχει πληρώσει μείον το 30% του ποσού αυτού. Για ακύρωση σε μεγαλύτερο διάστημα, όλο το ποσό επιστρέφεται.

5) ΚΑΥΣΙΜΑ. Βαρύνουν τον ενοικιαστή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το όχημα με το ρεζερβουάρ πλήρες όπως όταν το παρέλαβε και να γεμίζει κάθε φορά το ρεζερβουάρ με τον τύπο του καυσίμου που απαιτείται.

6)ΠΑΡΟΧΕΣ. Η ενοικίαση περιλαμβάνει απεριόριστα χιλιόμετρα και 24η οδική βοήθεια σε όλη την Ελλάδα. Παιδικό κάθισμα διατίθεται με επιπλέον χρέωση 3 ευρώ ημερησίως, μετα από συμφωνία. Δωρεάν κράνος στους ενοικιαστές (στην περίπτωση μοτοσικλέτας).Σε περίπτωση προσθήκης επιπλέον οδηγού καταβάλλονται 3 ευρώ ημερησίως.

7) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ. Μεταφορά του οχήματος γίνεται μόνο με συγκατάθεσή μας.

8) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ. Απαγορεύεται η μεταφορά των οχημάτων μας εκτός συνόρων της Ελλάδας.

9)ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ. Τα πρόστιμα και οι διοικητικές κυρώσεις που συνάπτονται κατά τη διάρκεια της ενοικίασης, βαρύνουν τον ενοικιαστή. Εάν δεν τακτοποιηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου ενοικίασης, οι αρμόδιες αρχές θα ζητήσουν τα στοιχεία του ενοικιαστή και το πρόστιμο θα σταλεί μέσω του ταχυδρομείου.Σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων κατα τη διάρκεια της ενοικίασης ο ενοικιαστής θα χρεώνεται την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων από την αρμόδια υπηρεσία.

10) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΑ/ΚΛΟΠΗ ΚΛΠ) Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Να ειδοποιήσει την αστυνομία (100).Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από μάρτυρες και όσους συμμετείχαν στο περιστατικό. Να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρεία Ionian Coast Travel.

11) ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Όλες οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν ασφάλεια αστικής ευθύνης, η οποία περιλαμβάνει τις κάτωθι καλύψεις: Σωματικές Βλάβες τρίτων. Υλικές Ζημιές προς τρίτους. Πυρκαγιά Οχήματος(μόνο αυτοκίνητα).Ολική και Μερική Κλοπή(μόνο αυτοκίνητα).Θραύση Κρυστάλλων. Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο μισθωμένο όχημα μέχρι την εμπορική του αξία κατά το χρόνο του ατυχήματος. Ο μισθωτής υποχρεούται να πληρώσει άμεσα ή να χρεωθεί άμεσα η κάρτα του, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που συνοδεύει το παρόν συμβόλαιο για το συνολικό κόστος επισκευής ή αντικατάστασης του οχήματος, το οποίο εκτιμάται άμεσα από την Ionian Coast Travel ή από εξουσιοδοτημένους από εμάς τρίτους. Η Ionian Coast Travel προσφέρει πρόσθετη επιλογή ασφάλισης, με επιπλέον ημερήσιο κόστος, η οποία μηδενίζει την ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιές που προκλήθηκαν με υπαιτιότητά του. F.D.W. – Πλήρης απαλλαγή ευθύνης ζημιών. Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την ευθύνη ζημιών. Ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα ημερησίως το ποσό των 10 ευρώ. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΚΑΜΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 • Ελαστικά: Οποιοδήποτε σκίσιμο, τρύπημα, επισκευή, εμφανής παραμόρφωση ή υπερβολική φθορά.
 • Τροχοί (Ζάντες): Οποιοδήποτε χτύπημα ή στράβωμα που παραμορφώνει ή καθιστά τον τροχό ακατάλληλο για οδήγηση.
 • Εσωτερικό: Οποιοδήποτε κάψιμο, σκίσιμο, τρύπημα, λεκές ή έντονη μυρωδιά.
 • Πάτωμα: Οποιοδήποτε σπάσιμο ή άλλη δομική ζημιά στην εξάτμιση ή άλλο τμήμα του πατώματος.
 • Αξεσουάρ και εξοπλισμός: Οποιοδήποτε αντικείμενο λείπει ή έχει φθορά.
 • Ο Πελάτης είναι επίσης υπόλογος για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει εξαιτίας μη εξουσιοδοτημένης επισκευής, σε συνέχεια των παραπάνω.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν γιατί ο οδηγός ήταν υπό την επιρροή οινοπνεύματος, ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων ή οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα οδήγησης.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν γιατί ο οδηγός παραβίασε τον Κ.Ο.Κ..
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από άτομα που δεν αναγράφονται στο συμβόλαιο ενοικίασης.
 • Εκούσιες και μηχανικές βλάβες στο όχημα που προέρχονται από αμέλεια του ενοικιαστή.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από ζώα.
 • Ζημιές που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μέρη εκτός οδικού δικτύου.
 • Απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.

12) Η Ionian Coast Travel ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ή δεν τηρούνται οι όροι του συμβολαίου έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως για λογαριασμό της την σύμβαση και να αφαιρέσει το όχημα από τα χέρια του ενοικιαστή ή καθενός που το κατέχει εξ ονόματός του χωρίς καμία προειδοποίηση.

13)Η Ionian Coast Travel διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.